Stockholm Vatten och Avfall , Avfall, Tekniska anläggningar

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Om oss
Stockholmsregionen är i dagsläget en av Europas snabbast växande regioner. Befolkningstillväxten tillsammans med klimatutmaningar och långsiktiga klimat- och hållbarhetsmål inom staden innebär stora krav på Stockholm Vatten och Avfalls verksamheter, inte minst på avfallssidan. Vi jobbar därför ständigt för en resurseffektiv avfallshantering som en viktig och naturlig del av stadsutvecklingen i Stockholm. Som ett led i detta har bolaget under året fått i uppdrag att på sikt ansvara för flertalet av stadens stationära sopsugsanläggningar, såväl befintliga som kommande.

Inom Avfallsavdelningen är vi idag drygt 45 medarbetare inom 5 enheter som ansvarar för att insamling och behandling av stockholmarnas avfall sker på ett resurseffektivt sätt med en hög servicenivå och god arbetsmiljö. Verksamheten är taxefinansierad och omsätter ca 650 mnkr om året.

Enheten Tekniska anläggningar driver och utvecklar bolagets tekniska avfallsanläggningar; Högdalens sorteringsanläggning, sopsugsanläggningar med kommunalt huvudmannaskap och biokolanläggning. Enheten ansvarar för behandling och avsättning av restavfall, matavfall, slam och trädgårdsavfall samt av övrigt material som sorteras ut eller framställs i anläggningarna.

Arbetsuppgifter och utmaningar
Som teknisk utredare dokumenthantering kommer du ha ansvar för teknisk information för avdelningens tekniska anläggningar, vara behjälplig med den strategiska planeringen och arbeta med enhetens långsiktiga mål. Rollen innefattar också att administrera in/utlåning i digitala och analoga arkiv för relationshandlingar samt ansvar för bolagets egna ritningsgranskningar. Du kommer även att bistå enhetschefen vid budgetarbete, budgetprognoser, månadsuppföljning och bokslut. Du samverkar med kontakter internt i bolagets verksamhet men även med externa kontakter, exempelvis stadens och andra kommuners tekniska förvaltningar och leverantörer.

Exempel på arbetsuppgifter:

• Kontinuerligt arbeta med och utveckla bolagets riktlinjer och processer kopplade till ansvaret för all teknisk information för avdelningens anläggningar
• Delta som sakkunnig och kravställare i utvecklingsprojekt
• Ansvara för att genomföra utredningar och mindre projekt inom ansvarsområdet
• Agera kontrollant/kravställare i projekt och vid slutbesiktning
• Utveckla arbetssätt och utföra granskningar inom ansvarsområdet

I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kan därför genomföras i samband med anställning eller senare.

Din profil
Vi söker dig som har högskolekompetens med teknisk inriktning eller annan relevant akademisk inriktning. Du behöver ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom CAD och ingående kunskap om dokumentationshantering.
Eftersom det kommer bli en del resor är B-körkort ett krav.
Du är van att samarbeta med andra men även att jobba självständigt. Du är en person som är lösningsorienterad, strukturerad och har ett driv att vilja jobba mot mål och resultat.
Placering är i huvudsak Ulvsunda och ute på avfallsanläggningar.

Ansökan
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka då in din ansökan via Sök jobbet här senast den 1 november 2020.

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du enhetschef Katarina Johansson på e-post katarina.johansson@svoa.se.
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via vår kundtjänst på telefon 08-522 120 00.

Mer om oss
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4411
Publicerat 2020-09-30
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Tillbaka till lediga jobb