Stockholms Stad, Spånga-Tensta SDF, Enheten för förebyggande arbete

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Spånga-Tensta stadsdelsområde är beläget i den nordvästra delen av Stockholm. Inom området finns Järvafältet, ett grönområde med unika kultur- och naturvärden. Vår vision är att göra skillnad för människan i vardagen.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten ansvarar för förvaltningens förebyggande arbete och arbetar uppsökande, relations- och trygghetsskapande mot stadsdelens barn, unga och vårdnadshavare. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser samt Järva ungdomsmottagning tillhör även enheten.
Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Vägarna till etablering kan dock se ut på flera olika sätt. För drygt en av tio unga i Sverige kantas den här vägen av att de någon gång står helt utanför både arbete och studier. För några av dem är detta en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap.

Vill du stötta unga 16-29 år som i dagsläget saknar sysselsättning? Är du en självständig problemlösare? Är du bra på att skapa relationer med ungdomar, samverkanspartners, föreningar, trossamfund och arbetsgivare? Då ska du söka arbetet som uvas-coach hos oss. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar förkortas uvas och denna grupp ligger stadigt högre på Järva, jämfört med Stockholm stad som helhet. Inför 2021 intensifierar Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Arbetsmarknadsförvaltningen sin samverkan, för att kraftigt minska antalet uvas i stadsdelsområdet. Vi utökar därför vår verksamhet med en tjänst, samtidigt som Arbetsmarknadsförvaltningen gör detsamma. Vi benämner denna samverkan som en gemensam uvas-satsning som syftar till att skapa nya gemensamma arbetssätt för att nå målgruppen, samt för att se effekter av våra insatser. Utöver intern samverkan mellan olika förvaltningar i staden, ingår samverkan med föreningar, civilsamhälle, näringsliv och trossamfund i Spånga-Tensta.

Arbetsbeskrivning

Att jobba som uvas-coach hos oss är att göra skillnad. Du kommer anställas av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och den uvas-coach som anställs av Arbetsmarknadsförvaltningen blir din närmsta kollega och ni utgör tillsammans ett uvas-team. Ert gemensamma uppdrag är att genom samverkan kraftigt minska antalet uvas i Spånga-Tensta i åldern 16-29 år.
Arbetet innebär stor variation och exempel på arbetsuppgifter är:
- Uppsökande och motiverande arbete
- Nära samverkan med Arbetsförmedlingen och skolor i området
- Samverka med stadsdelens fältassistenter, skolsocionomer, arbetsmarknadskonsulenter samt Jobbtorg Ungas samtliga funktioner
- Hitta vägar vidare mot arbete och/eller studier utifrån individens förutsättningar och önskemål
- Länka till Jobbtorg ungas ordinarie verksamhet
- Utveckla närvaron i digitala kanaler utifrån målgruppens behov
- Utifrån identifierade behov planera föreläsningar, events och rekryteringsträffar
- Länka ungdomar till Sociala insatsgruppen, SIG, förvaltningens verksamhet för ungdomar som vill lämna kriminalitet

Kvalifikationer

Vi söker dig med avklarad socionomexamen. 
Vi söker dig som är: Kreativ och prestigelös, nytänkande i att hitta lösningar för målgruppen, bekväm i att ta kontakter med olika professioner och hålla i presentationer och som inte är rädd för att prova nya arbetssätt eller metoder.

Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.

Övrigt

Vi tillämpar generösa flextider, sommar- och vinterarbetstider, vi har även friskvårdstimme och som anställd inom Stockholm Stad har du tillgång till ett kraftigt subventionerat medlemskort till stadens kommunalt drivna simhallar och utomhusbassänger. Vi har även förmånliga priser hos flera gymkedjor. Naturligtvis har vi även friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Spånga-Tensta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/805
Kontakt
  • Ylva Almgren, enhetschef, 0850803234
Facklig företrädare
  • Maria Enryd, Kommunal, 08-50803551
  • Kristina Wennström, Vision, 08-50803537
Publicerat 2021-02-23
Sista ansökningsdag 2021-03-09

Tillbaka till lediga jobb