Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildning Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

Arbetsplatsbeskrivning
Vuxenutbildning svarar mot individens och arbetsmarknadens behov och skapar möjlighet att gå vidare till högre studier eller slutföra sina gymnasiestudier. Vuxenutbildning Stockholm ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen för både den vuxenutbildning som tillhandahålls i egen regi och den som tillhandahålls genom externa anordnare samt yrkeshögskola.

Studieteamet är en enhet på vuxenutbildning Stockholm, verksamhetsområde antagning och stöd. Insatserna riktar sig mot skolor inom hela vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Studieteamet har en konsultativ roll gentemot skolorna och stöttar dem i deras arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer och utarbeta hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Studieteamet arbetar även gentemot enskilda individer på väg in i studier. Syftet med enhetens insatser är att tillsammans med elev och skola bidra till ökad måluppfyllelse.

Totalt inom Studieteamet finns det 13 medarbetare inom följande yrkesgrupper: arbetsterapeut, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog samt administratör. De olika professionerna arbetar tvärprofessionellt med individen i centrum. Förutom enhetschef finns det en samordnare på enheten.

Arbetsbeskrivning
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet inom enheten utifrån politiskt fastställda mål. Du har personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar. Enheten är vuxenutbildningens centrala elevhälsa och har ett viktigt uppdrag i att skapa en vuxenutbildning som är tillgänglig för samtliga studerande. Rollen innebär även att vara enhetens representant i olika nätverk och möten, både inom och utanför förvaltningen.

Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen exempelvis inom pedagogik, beteendevetenskap eller socionomexamen. Du har arbetat inom skolvärlden, har chefserfarenhet med verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du har arbetat med elevhälsa och har kunskaper om elevhälsans roll samt lagstiftningen inom området. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete. Arbetslivserfarenhet inom vuxenutbildning är meriterande. Då arbetet innebär dokumentation såsom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt att hålla i presentationer exempelvis på skolor krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet där du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. I ledarrollen är du stabil, tydlig och kommunikativ och har en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du skapar engagemang och delaktighet genom att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är utåtriktad, skapar kontakter och har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med andra för att uppnå bra resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du klarar av att behålla motivationen även vid bakslag, planerar ur ett långsiktigt perspektiv och arbetar på tills resultat är uppnådda.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3735
Kontakt
  • Jussi Koreila, Avdelningschef, 08-508 354 67
  • Morgan Sehlberg, Rekryteringskonsult, 08-508 117 22
Facklig företrädare
  • Jens Barlas, Vision , 08-508 251 35
Publicerat 2020-08-14
Sista ansökningsdag 2020-08-30

Tillbaka till lediga jobb