Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Konradsbergsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsbergs Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar.

Arbetsbeskrivning

Som studie- och yrkesvägledare på Konradsbergsskolan blir du en betydelsefull del av vår verksamhet för alla våra elever, i vårt elevhälsoteam och för våra pedagoger. Vi ser rollen som syv som en viktig profession i vår verksamhet i det förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar i vår verksamhet, i undervisningen och dagliga aktiviteter som kopplingen till framtida studier, yrkesliv och framtidsdrömmar. Att hitta olika vägar för våra elever. Vi vill att du ska var intresserad av att tillsammans med oss utveckla vår verksamhet. Du ska stötta lärare att arbeta med uppdraget, våra elever ska få möjlighet att kunna göra underbyggda val för sin framtid och utveckling. För Konradsbergsskolan är syvuppdraget en av viktiga funktioner för att utveckla likvärdighet och som en del av skolans demokratiuppdrag. Du ska kunna möta olikheter och se möjligheter. Konradsbergsskolan finns inom ett Campusområde. Du ska ha intresse av att samverka utanför skolans lokaler. Du har höga förväntningar på elever, kollegor och dig själv.

Kvalifikationer

Du ska ha erfarenhet av att använda MI som redskap i ditt uppdragÖvrigt

Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Du ska använda din relationella förmåga i ditt uppdrag.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 200810
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30-50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3272
Kontakt
  • Eva Andersson, 0761249983
Facklig företrädare
  • Petra Rosengre Burén Lärarförbundet , 0761240792
  • Sohila Iranly Lärarnas Riksförbund, sohila.iranly@edu.stockholm.se
Publicerat 2020-06-23
Sista ansökningsdag 2020-07-07

Tillbaka till lediga jobb