Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Socialförvaltningen har ett stadsövergripande ansvar för socialtjänsten i staden vilket omfattar styrning, uppföljning och utveckling. Socialförvaltningen har en ledande roll i utvecklingen av kunskapsbaserade metoder och kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete. Inom socialförvaltningen arbetar cirka 800 medarbetare. Socialförvaltningen är indelad i fyra avdelningar; administrativa avdelningen, avdelningen för mottagande av nyanlända, socialtjänstavdelningen och avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor verkar för att öka kvaliteten och likställigheten i stadens socialtjänst genom riktlinjearbete, utbildningsverksamhet och stöd till utvecklingsarbete bland annat genom utveckling av nya arbetsmetoder. Verksamheten ska stödja stadsdelsförvaltningarnas arbete och innefattar många komplexa uppdrag, både på kort- och lång sikt. Arbetet sker i nära samarbete med stadshuset, både stadsledningskontoret och rotlarna, främst socialroteln. Avdelningen leds av en avdelningschef. Förutom kompetenscenter vuxna består avdelningen av en stab, kompetenscenter för barn- och ungdomsfrågor och LSS-hälsoteam. Totalt arbetar drygt 70 medarbetare på avdelningen. Förvaltningskontoret ligger i Farsta centrum. Kompetenscenter vuxna är enhet som innefattar verksamhetsområdena funktionshinder, försörjningsstöd, hemlöshet, missbruk, socialpsykiatri, trygghetsarbete och våld i nära relationer.

Arbetsbeskrivning

Det främsta uppdraget för utredare på enheten för kompetenscenter vuxna är att bidra till ökad likställighet i Stockholms stads socialtjänst. För att bidra till detta arbetar utredaren för ekonomiskt bistånd bland annat med samordning och nätverk för enhetschefer och biträdande enhetschefer, utbildar nyanställda socialsekreterare i riktlinjer, utreder och svarar på inkommande frågor från media, medborgare och tjänstemän samt samverkar med interna och externa aktörer. Du följer kontinuerligt utvecklingen inom verksamhetsområdet, både i och utanför staden. Arbetet kring ekonomiskt bistånd delas med ytterligare en utredare. I tjänsten ingår även att samordna stadens budget- och skuldrådgivningsverksamhet. Verksamheten finns utlokaliserad på samtliga stadsdelsförvaltningar samt på Enheten för hemlösa. Som utredare samordnar du nätverksmöten med budget- och skuldrådgivare och enhetschefer samt samordnar arbetet kring dokumentationssystemet Boss.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, gärna socionomexamen, samhällsvetare eller motsvarande. Du ska ha god kunskap om området ekonomiskt bistånd och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Då du bl.a. skriver utredningar, verksamhetsberättelser och tjänsteutlåtande är det av yttersta vikt att du uttrycker dig väl i tal och skrift. Som person är du självständig, driven och strategisk. Du är utvecklingsinriktad och van med att leda arbetsgrupper eller projekt och att planera och genomföra utbildningsinsatser. Intresse för forskning och omvärldsbevakning är en förutsättning. Du har förmågan att arbeta utifrån ett stadsövergripande perspektiv och fånga upp aktuella frågor. Då du företräder staden både internt och externt är det viktigt att du är ödmjuk och lyhörd samt har en god samarbetsförmåga. Erfarenhet av att arbete i en politisk styrd organisation och god kännedom om Stockholms stad är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är en fördel om du känner till bedömningsinstrumenten Initial bedömning och FIA samt har MI-kompetens.

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/6381
Kontakt
  • Maria Karlsson, 0850825403
Facklig företrädare
  • Vision Per Broman, 0850825580
  • Saco Kristofer Pasquier, 0850825082
Publicerat 2017-09-21
Sista ansökningsdag 2017-10-05

Tillbaka till lediga jobb