Praktikplats under våren inom processkartläggning

Logga in och sök jobbet

Praktikplats under våren inom processkartläggning

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för strategisk planering och detaljplanering av staden, fastighetsbildning, bygglov och bostadsanpassning, samt att samla in och distribuera den grundläggande geografiska data som behövs för kontorets verksamhet och för stadens övriga behov.

För dig som går en universitets- eller högskoleutbildning med för uppgiften relevant inriktning och som har praktik som en obligatorisk del av utbildningen erbjuder vi möjlighet till praktik under våren 2020. Vi ser gärna att du är i slutfasen av din utbildning. Exakta datum för praktikperioden fastställs i dialog mellan praktikant och chef. Ange gärna i din ansökan vilken period du föredrar.

Arbetsuppgifter
Stort fokus ligger på hållbar stadsutveckling och att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att få effektiva processer och skapa största möjliga nytta för stadens medborgare och företag. För att uppnå det vill vi sammanställa en övergripande processkartläggning av Stadsbyggnadskontorets verksamhet. Kartläggningen ska sedan vara en utgångspunkt för utveckling av våra processer.

Under praktiken kommer du bland annat:

  • Att ta del av och sätta sig in i befintlig dokumentation av processer
  • Att sätta in processerna i ett övergripande sammanhang för att visa hur de hänger samman
  • Att ringa in var dokumentation om processer saknas
  • Att visuellt presentera den övergripande kartläggningen, t ex i Microsoft Visio

Arbetsuppgifterna görs i samarbete med handledare.

Kvalifikationer
Pågående universitets- eller högskoleutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Kunskaper i Visio eller likvärdigt verktyg för processkartläggning är meriterande.

Vi lägger vikt på dina personliga egenskaper: Du har god förmåga att planera och agera utifrån uppsatta mål i ditt arbete. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är noga med att hålla en god kvalitet i ditt arbete. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram.

Sista ansökningsdag är 25/3. 

Logga in och sök jobbet