Praktikplats under sommaren inom geodata, mätning- och kartläggning

Logga in och sök jobbet

Stadsmätningsavdelningen ansvarar för alla geodata, kart- och mätrelaterade uppdrag på Stadsbyggnadskontoret, vilket innefattar produktion, ajourhållning och förvaltning av grundläggande kart- och geodata för stadsbyggnad och infrastruktur. Vi arbetar med moderna instrument och digital fotogrammetri. Därutöver har vi tillgång till det senaste inom 3D-modellering och utvecklar stadsmodeller i VR- och AR-teknik för utställningar och samråd.

För dig som går en universitets- eller högskoleutbildning inom geodataområdet erbjuder vi möjlighet till praktik under sommaren 2020. Vi ser gärna att du är i slutfasen av din utbildning. Exakta datum för praktikperioden fastställs i dialog mellan praktikant och chef.

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i det dagliga arbetet och får på så sätt en omväxlande och bred praktik där du kommer att prova på arbetsuppgifter inom geodataverksamheten på Stadsmätningsavdelningen.

Praktiken innefattar huvudsakligen:

  • Enklare fotogrammetrisk kartering, för stadens baskarta
  • Förbättring av stadsbyggnadskontorets 3D-stadsmodell
    • Byggnadsmodeller
    • Testa nya sätt att texturera byggnadsmodeller
    • Prova olika sätt att modellera träd utifrån befintliga data

Kvalifikationer

Pågående utbildning inom geodataområdet t ex på KTH, LTH, Stockholms universitet eller Högskolan i Gävle. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.

Vi lägger vikt på dina personliga egenskaper: Du har god förmåga att planera och agera utifrån uppsatta mål i ditt arbete. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är noga med att hålla en god kvalitet i ditt arbete. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram.

Kontaktperson: Ulf Hedlund, enhetschef 08-50827460.

Välkommen med din ansökan senast den 27 mars.

Logga in och sök jobbet