Praktikansökan för förvaltare - ht 2019

Logga in och sök jobbet

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. I våra över 27 000 lägenheter bor drygt 50 000 stockholmare, dvs. lika många som i en medelstor stad. Vi har dessutom drygt 3 500 lokaler. I över 80 år har vi byggt och förvaltat hem åt nya, gamla och unga stockholmare. Vårt arbete utgår från våra kunder hyresgästerna och syftar till att erbjuda ett välkomnande, bekvämt och tryggt boende ­varje dag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Antalet anställda är drygt 300 personer. Läs mer på www.stockholmshem.se

Som kundförvaltare på Stockholmshem eftersträvar du att ha nöjda kunder i ditt område genom proaktiv förvaltning. Du bidrar aktivt till att det ekonomiska resultatet (driftnettot) i dina fastigheter utvecklas enligt mål och planer. Du coachar och följer upp ditt förvaltningsteam och säkerställer balansen mellan teknik, kund, ekonomi och affärsmässighet. Du ansvarar för att kontakten med bostads- och lokalhyresgästerna utvecklas på ett positivt sätt.

Genom tillsyn och analys ansvarar du för att skapa ett bättre driftnetto för dina fastigheter. Du gör det genom att arbeta förebyggande med drift, underhåll och planerade aktiviteter. Du har befogenhet att utföra åtgärder inom fastställd driftbudget för dina fastigheter.

Vi ser fram emot att ta emot praktikanter som studerar till fastighetsförvaltare under höstterminen 2019. För att kunna praktisera hos oss vill vi att du har påbörjad förvaltarutbildning och ett stort intresse för fastigheter. Det är också viktigt att du uppskattar mötet med andra människor.

Välkommen med din intresseanmälan!

Logga in och sök jobbet