Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker nu en specialpedagog som vill vara med och bygga vidare på Sjöviksskolan. Från och med höstterminen 2014 när Sjöviksskolan startade har ett viktigt mål varit att bygga upp en stark och tvärprofessionell elevhälsogrupp. Inför höstterminen 2020 kommer skolan att expandera med åtta nya klasser och även arbetet med EHT kommer att ta stora steg framåt. Den vi anställer kommer att få en viktig roll på skolan, få en möjlighet att bidra till utvecklingen mot en riktigt bra skola där alla elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Visst låter det kul!

Sjöviksskolan är en växande skola som hösten 2019 flyttade till nya fina lokaler i Årstaberg. I dagsläget är vi en F-5-skola med två eller tre paralleller i varje årskurs, till hösten blir vi en treparallellig skola F-7. Vi kommer sedan att växa underifrån varje år och 2023–24 är skolan fullt utbyggd F-9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag och varje arbetslag har en egen hemvist i huset.

Vi söker en specialpedagog till vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, biträdande rektorer och rektor. Vi vill ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet och vi behöver specialpedagogisk kunskap för att bygga strukturer som ska gynna alla elevers lärande. Hela elevhälsoteamet deltog under läsåret 2018–19 i SPSMs utbildning "Att höja skolans elevhälsokompetens ett processarbete för likvärdig utbildning". Vi har sedan skolan startade haft fokus på att arbeta med specialpedagogiska glasögon i verksamheten och nu när skolan växer så behöver vi samla alla våra erfarenheter (goda och mindre goda) till strukturer som kan genomsyra en stor F-9-skola. Utvecklingsarbetet utifrån SPSMs kurs kommer vi att behöva fortsätta med tills skolan är fullt utbyggd. Vi har redan arbetat med kontinuerliga uppföljningar av elevernas kunskaper och utifrån specialpedagogisk kompetens kommer man i den här tjänsten att ha ett uppdrag i att fullfölja det arbetet.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog på Sjöviksskolan kommer du att arbeta med tre huvudområden;

•främjande och förebyggande arbete för hela skolan när det gäller elevernas lärande med stort fokus på ”ledning och stimulans”

•arbete gentemot personalen på skolan för att lärare i samarbete med specialpedagog ska kunna hitta arbetsformer och arbetssätt som gynnar elevernas utveckling. Det kan vara coachande samtal, konsultation eller kortare kompetensutbildningsinsatser utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv

•direkt arbete med elever utifrån EHTs beslut om insatser. Dessa insatser ska vara tidsbegränsade och utvärderas regelbundet

Som specialpedagog ingår du dels i elevhälsoteamets arbetslag dels i det team av specialpedagoger och speciallärare som finns på skolan och som under de kommande åren kommer att utökas successivt i och med att skolan växer. Du kommer att huvudsakligen vara knuten till arbetslagen 4–7 under nästa läsår.

Kvalifikationer

Vi behöver nu en specialpedagog till vårt EHT-team med lång dokumenterad erfarenhet av arbete som både lärare och specialpedagog på främst grundskolans mellanstadium, men även av med erfarenhet av att arbeta på en skola med stort högstadium. Du behöver vara legitimerad lärare i flera av grundskolans teoretiska ämnen samt ha en vidareutbildning till specialpedagog. 

Du behöver ha en tydlig kunskapssyn, du behöver kunna arbeta med elever enskilt eller i grupp och du behöver vara noggrann och ha ett strategiskt synsätt. Du behöver ha god samarbetsförmåga och ha lätta att arbeta med elever, vårdnadshavare såväl som kollegor. Att handleda kollegor inom specialpedagogik och genom deras arbete nå framgång är en viktig del av tjänsten. 

Du behöver ha ett bra bemötande gentemot elever, vårdandshavare och kollegor, du behöver vara inläst och hålla dig à jour med forskning och nya rön inom specialpedagogik. Du har möjlighet att ingå i externa nätverk för att utvecklas inom yrket.

Övrigt

Skolans elevhälsoteam möts varje vecka för att, utifrån elevhälsopersonales olika professioner, diskutera skolutveckling, organisation och enskilda elever. Under nästa läsår kommer Prio Stockhom att arbeta på skolan och ett av de arbetsområden som Prio har identifierat är att säkerställa EHTs processer och förtydliga och underlätta samarbetet mellan arbetslagen och elevhälsoteamet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Årstadal, Liljeholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2544
Kontakt
  • Karin Langlet, 0761238180
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, 08-508 40 880
  • Lärarnas Riksförbund, 08-508 42 300
Publicerat 2020-05-16
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tillbaka till lediga jobb