Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Fokus Unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

Arbetsplatsbeskrivning

Samtliga kommuner har enligt skollagen ett ansvar för att söka upp och erbjuda stöd till ungdomar under 20 år som inte läser på eller har fullföljt gymnasieskolan. I Stockholm har arbetsmarknadsförvaltningen huvudansvaret för detta arbete som sker i nära samverkan med utbildningsförvaltningen. Varje år söks närmare 10 000 ungdomar och drygt 1000 ungdomar tar del av olika insatser med syfte att motivera till studier. För en del ungdomar är steget tillbaka till skolan långt och de behöver därför ett mer omfattande studieinriktat stöd innan de är beredda att börja eller återuppta sina studier i gymnasieskolan. Samtidigt har de behov av specialpedagogiska insatser som idag bara finns inom skolan och av att testa studier i mindre skala utifrån individuella förutsättningar. Målgruppen är komplex och heterogen. Det kan till exempel vara ungdomar med psykisk ohälsa, ungdomar med olika funktionsnedsättningar och koncentrationssvårigheter.

För dessa ungdomar startas ett 3-årigt utvecklingsprojekt som kommer att bedrivas i samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Arbetsbeskrivning

Till detta projekt söker vi nu två lärare som tillsammans med projektledare och specialpedagog ska utveckla nya metoder för att öka andelen ungdomar som återupptar studier. I projektet ska teamet erbjuda:

• Specialpedagogiskt stöd

• Studier i enstaka ämnen, enskilt och i grupp

• Stöd till skola i övergång till studier och under första studietiden

• Mobilt studiestöd tillgängligt där ungdomen finns

Insatserna erbjuds inte inom ramen för en ordinarie gymnasieutbildning utan som förberedande insatser och kan kombineras utifrån behov med ordinarie insatser som redan finns i staden eller hos andra aktörer. I din roll som undervisande lärare kommer du att bidra till att ungdomarna får möjlighet att utveckla sin motivation, testa studier i olika former och hitta sin lärstil. Du kommer att delta i att utveckla individuella planer för ungdomens väg tillbaka till studier samt vid behov vara ett stöd för ungdomarna inför och under den första tiden vid ordinarie utbildning. Undervisning kommer att ske individuellt, samt i mindre grupper.

Arbetet kommer också att innebära att vara delaktig i metodutveckling och att förbättra arbetet med att förbereda ungdomar för kommande studier.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en lärarexamen, helst för gymnasieskolan eller grundskolans senare år. Du får gärna ha behörighet i matematik, i några av ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska eller samhällsämnen. Du har erfarenhet av och god förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla ungdomar.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med unga med inlärningssvårigheter, olika funktionsvariationer, problematisk skolfrånvaro samt utbildning inom samtalsmetodik. För att lyckas i din roll som lärare i detta projekt är du bra på att hitta lösningar för att nå varje ungdom, har kunskap om olika lärstilar och att kunna tänka innovativt och lösningsfokuserat. Fokus kommer vara på lärande, förberedande insatser med studiestöd och motivationsarbete, att återfå självkänsla för sin förmåga och viljan att studera. Arbetet kräver också ett stort mått av självständighet, kreativitet, uthållighet och anpassningsbarhet.

Övrigt

Du arbetar tillsammans med övrig personal i projektet direkt under enhetschefen för enheten Fokus Unga. Projektet kommer arbeta tillsammans med samordnare för kommunens aktivitetsansvar i Stockholm och samtlig personal inom uppdraget. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar den övriga arbetsgruppen. Vid arbetsmarknadsförvaltningen, liksom i staden som helhet, strävar vi efter blandade arbetsgrupper och vi välkomnar därför en mångfald av sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Våra lokaler finns i Alviks Strand. Lokalerna delas med andra verksamheter inom Fokus Unga. Personalen som arbetar med kommunens aktivitetsansvar (KAA) arbetar på olika platser runt om i staden, och det är där du kommer möta de unga deltagarna, uppdraget är mobilt. Läs mer om uppdraget ung.stockholm/kaa

På https://jobba.stockholm/formaner/ kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2502
Kontakt
  • Anki Garcés, strateg ungdomsfrågor, 08-508 35 929
  • Brita Rönnqvist, enhetschef, 08-508 35 601
Facklig företrädare
  • Lotta Wranér, Lärarnas Riksförbund, 08-508 35 932
  • Omar Danakill, Lärarförbundet , 076-129 44 83
  • Carl Korch, SACO, 08-508 47 960
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-05-29

Tillbaka till lediga jobb