Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek, Bibliotekskansli

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholms stadsbibliotek har verksamhet över hela Stockholms stad.

Stockholms stadsbibliotek har verksamhet över hela Stockholms stad, med 40 bibliotek, ett digitalt bibliotek och runt 9000 programpunkter om året. Nu söker vi en spetskompetens för att samordna och utveckla vår breda och rika programverksamhet. Vi söker dig som ser den röda tråden genom sagostunder, läsecirklar och panelsamtal, och som brinner för bibliotekets demokratiska och läsfrämjande uppdrag. Du förstår och omfamnar det lilla mötet och den lokala föreningen likväl som den offentliga samtalsarenan och medielogiken.

Arbetsuppgifter

Stockholms stadsbiblioteks programverksamhet innefattar stora och små program, dels i egen regi och i samarbete med exempelvis organisationer, förlag, universitet och studieförbund. Programverksamheten drivs lokalt på Stockholms stadsbiblioteks åtta geografiska enheter. Dessa program behöver samordnas, kvalitetssäkras och struktureras på en övergripande nivå. Konkret innebär det:

Kvalitetssäkra programverksamheten. Hur arbetar vi genom programverksamheten med bibliotekslagens uppdrag att bland annat ”bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och ”präglas av allsidighet och kvalitet”? Hur förhåller sig programverksamheten till barnkonventionen och Agenda 2030? Din uppgift är att hitta kreativa sätt att utvärdera och säkerställa detta. 

  • Konceptualisera program. Är bibliotekens programkoncept, exempelvis språkcafé, digitala första hjälpen och Stockholm läser, de mest relevanta idag? Behöver de tydliggöras och renodlas? Behövs det nya koncept för att vi genom programverksamheten ska utföra vårt lagstadgade uppdrag? Din uppgift blir att genomlysa de programkoncept som finns, göra revideringar och ta fram nya koncept. 
  • Stöd till lokal programverksamhet. Då både programmakare och producenter har många uppgifter i biblioteket, så finns behov av stöd i programarbetet kring allt från innehållsfrågor till säkerhetsbedömningar och marknadsföring. Din uppgift blir att bistå med kunskap, vara bollplank och ibland stötta rent praktiskt.  
  • Då och då genomföra biblioteksövergripande program. Vid sidan av det lokala bibliotekets program förekommer vissa övergripande program, som Kulturfestivalen, Järvaveckan och Stockholm läser. Din uppgift blir att i samarbete med producenter, programmakare och samarbetspartners genomföra övergripande program. Din uppgift kan också bli att agera moderator. 
  • Varumärkesbyggande genom program och samarbeten. Här blir din uppgift att långsiktigt arbeta med programverksamheten som en del av det strategiska varumärkesbyggandet, bland annat genom att knyta samarbeten med externa parter.
  • Vidareutveckla programpolicy. Det finns ett utarbetat förslag till programpolicy. Din uppgift blir att gå igenom, vid behov revidera och planera för implementering av den.
  • Ta hand om externa förfrågningar om program. Stockholms stadsbibliotek får många förfrågningar om samarbeten. Din uppgift blir att ta emot dessa förfrågningar, skicka vidare till lokala bibliotek eller själv avgöra och svara.

Arbetet utförs i samarbete med producenter och programmakare från biblioteken, vilka ingår i ett nätverk, som du leder. Som stöd och bollplank finns också kommunikatörer och enhetschefer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen inom kultur, scenkonstproduktion, journalistik, eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har god erfarenhet av programproduktion, publicistisk verksamhet eller liknande, samt av att introducera gäster och moderera samtal. Du har också god erfarenhet av att göra avvägningar och bedömningar kopplade till demokrati, yttrandefrihet, pressetik och trygghet. Att du har erfarenhet av att driva frågor framåt ser vi som självklart.

Arbetet kräver en mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift. Det krävs också god förmåga att tala inför publik, liksom kompetens i samtalsmoderering och presentationsteknik. Det är viktigt att du har god kunskap om samhällsdebatten och demokratidiskursen, liksom om bibliotekens uppdrag och rollen som tjänsteperson i en politiskt styrd organisation. Gärna har du också kunskap om konceptualisering och marknadsföring. 

Då arbetet spänner över hela fältet från att samordna och svara på förfrågningar till att driva strategiskt utvecklingsarbete, är det viktigt att du har ett starkt intresse för hela bibliotekets uppdrag, både i det stora och i det lilla. Du har stor möjlighet att påverka tjänstens utformning, vilket också förutsätter att du tar initiativ och är självgående. Tjänsten har inte formellt arbetsledande ansvar men däremot samordning och utveckling för helheten, vilket kräver god samarbetsförmåga och ett gott ledarskap. Många viljor och medialt tryck kräver att du har integritet och gott omdöme. 

Då bibliotekens verksamhet riktar sig till alla i hela Stockholm är det också grundläggande att du har en god medvetenhet om hur faktorer som bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar interaktionen mellan människor och samhället i stort, samt hur detta finns med när verksamhet utformas.

Villkor

Din placering blir på Bibliotekskansliet, en nyinrättad enhet med ansvar för centrala förvaltnings- och utvecklingsfrågor inom Stockholms stadsbibliotek. Kansliet är i en uppbyggnadsfas med i dagsläget 12 medarbetare. Du rapporterar till kanslichef. 

Tjänsten innebär en grundanställning som producent, med ett tidsbegränsat förordnande som programsamordnare. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med början den 1 september eller efter överenskommelse. 

Tjänsten är för tillfället placerad vid Odenplan men arbetet görs på olika bibliotek, varför resor inom staden under arbetsdagen förekommer. Grundplaceringen vid Odenplan kan också komma att förändras. 

Arbete på helger och kvällar förekommer.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2444
Kontakt
  • Anna Wåglund, 0850831198
Facklig företrädare
  • Caroline Nauckhoff, Saco, 08-50830511
  • Görel Norlén, Vision, 08-50830163
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-05-27

Tillbaka till lediga jobb