Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Inom Socialförvaltningen har en ny enhet bildats, Kompetenscenter KC funktionshinder. Enheten är en sammanslagning av Bedömning- och förmedlingskansliet, Forum Carpe och delar av Kompetenscenter Vuxna. Syftet med den nya enheten är att skapa en helhet över funktionshinderfrågorna både för vuxna och barn, samt att underlätta arbetsledning genom ett nytt kompetenscenter inriktat mot funktionshinderfrågorna. Inom Kompetenscenter arbetar tre utredare, sju handläggare, en gruppledare, två projektledare och en kommunikatör. Totalt har enheten 15 medarbetare. 

De olika delarna inom nya KC Funktionshinder:
Utredarna inom Kompetenscenter bedriver riktlinjearbete, utbildningsverksamhet, projekt och utvecklingsarbete inom området funktionshinder. Samordnar nätverk med stadsdelsförvaltningarna. Sprider kunskap och metoder till exempel genom omvärldsbevakning, kartläggningar, enkätundersökningar. En viktig uppgift är att stimulera en likställighet, det vill säga att alla stadens medborgare får ett likvärdigt bemötande, service och insatser.
Gruppen för bedömning och förmedling (BoF) bedömer ersättningsnivåer på stadsdelsnämndernas uppdrag av insatserna korttidsvistelse, barn-vuxenboende, daglig verksamhet och korttidstillsyn enligt Lagen om Stöd och Service åt vissa funktionshindrade (LSS). Det rör sig om ca 5 500 nivåer över hela landet och enheten har ett nära samarbete med biståndshandläggare och utförare i alla stadsdelsförvaltningar. De förmedlar även lediga bostäder enligt LSS och Socialtjänstlagen (SoL) inom Lagen om valfrihet (LOV) i Stockholms stad. Utöver det ansvarar de för myndighetsutövning enligt LSS och SoL för ett 50-tal brukare utanför Stockholms län. Enheten ansvarar även för att rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Forum Carpe är en länsgemensam grupp som samordnar utbildningar för medarbetare som arbetar inom funktionshinder området. Uppdraget är att genomföra kompetensutveckling, hålla i nätverk och sprida goda exempel i länet med syfte att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer som får stöd inom funktionshinderområdet. Uppdraget grundar sig i att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet.

Ditt uppdrag:
Du ansvarar för att lyfta och driva funktionshinderfrågorna för både vuxna och barn i ett stadsövergripande perspektiv. Du skapar en enhetlig verksamhet utifrån en helhetssyn och har ett nära samarbete med stadsdelarna, som du stöttar i deras arbete. Därigenom kan målet nås att få ihop de olika delarna i socialtjänstens uppdrag inom funktionshinder på ett effektivt sätt. I tjänsten ingår att vidareutveckla riktlinjer inom verksamhetsområdet.

Inledningsvis är ditt huvudfokus att få den nya organisationen på plats, genom att till exempel formulera mål och utveckla arbetssätt. Som enhetschef ansvarar du för att driva det övergripande strategiska arbetet framåt. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar inom enheten. Du arbetar med omvärldsbevakning som en viktig del i ditt arbete med att driva verksamheten framåt. Du ingår i ledningsgruppen inom avdelningsledning för stadsövergripande sociala frågor och rapporterar direkt till avdelningschefen.

Den utlysta tjänsten som enhetschef kommer att tillsättas föresatt att erforderliga beslut fattats.

Kvalifikationer
• Högskoleexamen motsvarande socionomutbildning.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom verksamhetsområdet funktionshinder och berörd lagstiftning.
• Erfarenhet av att samverka med andra huvudmän och av att arbetsleda medarbetare som arbetar med utredningsuppdrag.
• Tidigare arbetat som chef med personal, budget- och arbetsmiljöansvar.

Det är meriterande om du har kunskap om:
- Stockholm stads organisation och ersättningssystem inom verksamhetsområdet.
- Paraplyet, systemet där du följer upp och förstår utredarnas arbete.
- Agresso
- Verksamhetsutveckling på utförarsidan.

Din profil
I ditt ledarskap är du trygg, tydlig och prestigelös. Du är smidig i relationer med andra och har mycket god samarbetsförmåga. Bra på att samverka både internt och externt. Du har helhetssyn och arbetar strategiskt vad gäller socialtjänstens uppdrag. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar mål- och resultatorienterat. Du drivs av att kontinuerligt utveckla verksamheten och ser till att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid dokumenterad ledarskapsförmåga och dina personliga egenskaper

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Farsta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2436
Kontakt
  • Gunilla Ekstrand, Avdelningschef, 08-508 250 81
  • Bo-Bertil Larson, Rekryteringskonsult, 08-508 117 17
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision, 076 508 25580, per.broman@stockholm.se
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076- 12 90 750, karin.wrannvik@stockholm.se
  • Johanna Olsson, SSR, 08-508 437 05, johanna.m.olsson@stockholm.se
  • Kristofer Pasquier, SACO, 08-508 250 82, kristofer.pasquier@stockholm.se
Publicerat 2020-05-22
Sista ansökningsdag 2020-06-05

Tillbaka till lediga jobb