Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Nu söker vi biträdande rektorer till fyra gymnasieskolor - Bromma, Östra Reals, Thorildsplans och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.

 

Att vara biträdande rektor inom Stockholms stad

Rollen som biträdande rektor innebär att du utövar ditt ledarskap nära elever och medarbetare. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar varje dag för att göra skillnad för varje elev. Det innebär att dagligen hantera möten och kontakter med elever, vårdnadshavare och medarbetare, ofta i samverkan med andra professioner på skolan. Rollen innebär att i hög grad vara exekutiv och operativ under ett delegerat ansvar. Det handlar konkret om att biträdande rektor är den som ska se till att saker och ting händer. Biträdande rektor är en nyckelspelare för att utvecklingen för hela skolan går i den riktning som rektor och skolledningen har beslutat. Biträdande rektor är den som säkerställer att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att undervisningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt innefattar rollen ett nära samarbete med andra skolledare på skolan och att bidra till den långsiktiga utvecklingen av skolan. Det innebär att ingå i skolans ledningsgrupp och att stötta rektor i dennes beslutsfattande och ledning av skolan.

 

De olika skolorna

Gymnasieorganisationen i Stockholms stad genomgår under 2020 en förändring avseende ledningens struktur på skolorna. Den nya ledningsstrukturen gäller från 1 augusti 2020 och innebär att det kommer finnas en rektor per gymnasieskola med underställda biträdande rektorer.

 

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium söker en (1) biträdande som arbetar mot skolans vision ”Vi skapar vägar för framtiden” med ansvar för yrkesprogrammen Fordons- och Transportprogrammet samt gymnasiesärskola med programmet Fordonsvård och godshantering. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, en tf. biträdande rektor samt administrativ chef. På skolan finns elever från hela Stockholms län. Skolan har både gymnasieutbildning och vuxenutbildning. I tjänsten ingår samarbeten med företag och bransch. I januari 2019 stod skolan rustad med helt nya lokaler anpassade för att möta morgondagens teknikutveckling.

 

Bromma gymnasium söker två (2) biträdande rektorer. En biträdande rektor söks till naturvetenskaps- och teknikprogrammet, den andra tjänsten kommer att ansvara för antingen ekonomi-, samhällsvetenskapsprogrammet, språkintroduktion och/eller skolans elevhälsoteam. Ledningsgruppen är under uppbyggnad och ansvarsområden kommer att formeras utifrån sökandes kompetens och erfarenhet. Du ingår i skolans ledningsgrupp som kommer att bestå av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Bromma gymnasiums fokusområden är globalisering, hälsa och entreprenörskap och skolan har haft stora framgångar inom Ung företagsamhet.

Östra Reals gymnasium söker en (1) biträdande rektor som kommer att ansvara för personal och elever på skolans samhällsvetenskapliga program inklusive dess specialpedagogiska profil för elever inom autismspektrat. Vidare ingår ansvar för skolans elevhälsoteam (EHT) och dess personal. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer. Skolan finns i en anrik och nyrenoverad byggnad där kunskapen står i centrum. Här finns såväl traditioner som en väl fungerande struktur och välbeprövade metoder. På Östra Real finns också något som inte syns men som känns - engagemang, driv och en inkluderande atmosfär. 

 

Thorildsplans gymnasium söker en (1) biträdande rektor som tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer utvecklar skolan för framtidens samhällsbyggare. Thorildsplans gymnasium erbjuder högskoleförberedande utbildningar samt ett yrkesprogram. Skolan har även specialpedagogisk profil, hörselklasser samt ansvarar för stadens sommarskola. På skolan finns elever från hela Stockholm med gemensamt att de kommer bygga samt forma framtidens samhälle. För det får eleverna en god grund på Thorildsplans gymnasium. Skolledningen är under uppbyggnad och ansvarsområden kommer att formeras utifrån sökandes kompetens och erfarenhet.

 

Ditt ledarskap och dina förmågor

Som biträdande rektor är det av vikt att du har en god förståelse för hur vi tar till oss kunskap och människors olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Som chef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Genom ett coachande förhållningssätt utvecklar du medarbetaren, samtidigt är du duktig på att påverka och få andra att ändra sitt beteende. Du arbetar bra med såväl kollegor som medarbetare där du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter konstruktivt. Du har ett mål- och resultattänkande som styr dina prioriteringar, din planering och ditt agerande samt kan förändra inriktning när målen ändrar sig.

 

Utbildning

Du ska ha en högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning eller lärarexamen. Meriterande är avslutad eller påbörjad statlig rektorsutbildning och andra ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar.

 

Erfarenhet

Erfarenhet av att leda lärare inom ett formellt ledaruppdrag inom gymnasieskolan. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete. Meriterande är erfarenhet som biträdande rektor eller rektor inom gymnasieskolan. Meriterande med erfarenhet av de på skolorna förekommande programmen och inriktningarna.

 

Kunskap

Mycket god kunskap om gymnasieskolans organisation samt styrdokument och att leda personal. Mycket goda kunskaper om pedagogik och elevers lärande samt anknutna forskningsläge. Meriterande är kunskaper om grunderna för tjänstefördelning och schemaläggning samt arbetet inom elevhälsan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde fr.o.m. 1 augusti 2020 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2342
Kontakt
  • Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-825 25 83
  • Marita Hansson, Lärarförbundet skolledare, 08-508 42 902
  • Ragnar Sjölander, LR, 076-12 42 302
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tillbaka till lediga jobb