Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Verksamheten består av två skolor, Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan. Våra båda skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever, är från och med hösten 2013 en treparallellig F-6-skola. På skolan finns också en grundsärskoleklass med ca 20 elever. De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik, även fritidsverksamheten är mycket utomhus. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.gger du in en beskrivning av skolan och arbetsplatsen. Våra skolor når år efter år höga resultat gällande både kunskap, trygghet och trivsel. Ett våra prioriterande områden är att utveckla det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet. Det är något vi har arbetat med under några år, och avser att fortsätta att prioritera. Verksamheten är organiserad i årskursvisa arbetslag och det finns väl upparbetade rutiner och struktur på arbetsplatsen.

Vår vision är: "Vi skapar verktyg för ett livslångt lärande"

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete. Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete. Dokumentation av arbetet med enskilda elever. Föräldrasamtal och nätverksmöten. Handledning och konsultation av skolpersonal. Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar. Arbeta med krishantering och konfliktlösning. I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Som kurator i vår verksamhet ingår du som en viktig kugge i elevhälsoteamet som förutom kurator består av skolledning, skolsköterska, specialpedagoger och skolläkare.

Den aktuella tjänsten är ett vikariat under läsåret 2020-2021. Med start i september/oktober 2021 efter överenskommelse.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p, eller motsvarande

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Tjänsten är ett vikariat och det preliminära datumet för tillträde är 2020 09 30. Datumet kan diskuteras i samband med anställningen.  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020 09 30
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2300
Kontakt
  • Henrik Kroon, 0850807551
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-05-28

Tillbaka till lediga jobb