Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Mariehällsskolan 

Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma. Skolan har idag ca. 600 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är mycket engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande.
Vi brinner för skolutveckling och söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna utveckla vår fina skola. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar förebyggande tillsammans med kollegiet för att göra undervisning och utbildning tillgänglig för alla elever.
Vi erbjuder stora möjligheter att bidra till vår utveckling av undervisningen. Innevarande samt kommande läsår lägger vi särskilt stor vikt vid tillgänglig undervisning och lärmiljö samt digitalisering som hävstång för lärandet. 

Arbetsbeskrivning

Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i flera av klasserna i årskurs 4 och är mentor för en av klasserna. Du ingår i ett arbetslag där lärare, specialpedagoger och fritidspersonal arbetar tillsammans kring våra elever. Som förstelärare bidrar du till hela skolans utveckling enligt nedan samt specifikt för att utveckla matematikundervisningen på hela skolan.  

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare som genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du uppfyller Skolverkets krav för förstelärare samt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut. 
Genom systematisk och strukturerad dokumentation har visat att du: 

 • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
 • kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Uppdraget innebär på Mariehällsskolan att du har ett kvalificerat didaktiskt uppdrag som  innebär hög kompetens inom läraruppdragets samtliga delar (undervisning, planering, bedömning, utvärdering, läroplanskunskap, ledarskap, elevhälsouppdraget). Vidare ansvarar du för att

 • driva skolutveckling i enlighet med skolans uppsatta mål genom att samarbeta med övriga förstelärare och ledningen på skolan
 • utveckla en lärande och problemlösande organisation där du ser och skapar möjligheter, delar med dig och bjuder in till klassrumsbesök och didaktiska diskussioner
 • aktivt bygga kollegiet genom att bevaka att hela verksamhetens behov och möjligheter tas tillvara 
 • vara förebild i samarbete med kollegor och skolledning så att du bidrar till att skolans processer utvecklas  

Vi vill att du är behörig i matematik i åk 1-6 samt ytterligare några av de teoretiska ämnena i åk 4-6, gärna NO/TK.  Meriterande är om du har behörighet i matematik upp till åk 9 samt erfarenhet av att leda och driva kollegialt utvecklingsarbete inom matematik. Du är engagerad, drivande och har en inkluderande elevsyn. Du tror på och använder digitaliseringens möjligheter som hävstång för lärande och för att tillgängliggöra undervisningen för elevers olika behov. 

Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld erbjuda en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet. 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 12 augusti 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1303
Kontakt
 • Johanna Stjernlöf , 08 - 508 327 72
 • Elisabeth Österman, 08 - 508 326 75
Facklig företrädare
 • Caroline Innergård, Lärarförbundet, 08-50832700
 • Rasmus Båverud, LR, 08-50832700
Publicerat 2020-03-20
Sista ansökningsdag 2020-04-13

Tillbaka till lediga jobb