Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Maltesholmsskolan ligger i Hässelby Strand med närhet till naturen. Mälaren och Grimstaskogen ligger bara ett stenkast från skolan. Skolan är byggd 1958 och har idag cirka 450 elever fördelade på tre förskoleklasser med heldagsomsorg, 15 grundskoleklasser i årskurs 1 –6, en grundsärskoleklass som läser ämnesområden, fritidshemsverksamhet för elever i årskurs F-3 samt mellanstadieverksamhet för elever i årskurs 4 -6.

Vi på Maltesholmsskolan tycker att alla ämnen är lika viktiga och satsar på alla ämnen för att ge våra elever en god bas för fortsatta studier. Undervisningen och de olika aktiviteterna i skolan bygger på omväxlande arbetssätt där elevernas olika förmågor lyfts fram vilket skapar möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha roligt i skolan. Maltesholmsandan kan beskrivas med våra tre honnörsord: ÖPPENHET, ORDNING OCH REDA, GODA KUNSKAPER Vår värdegrund bygger på "Alla är inte lika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skaparvi en bra skola" och våra trivselpunkter är: "Visa respekt för dig själv, Visa respekt för andra, Visa respekt för våra saker och vår miljö."    
 
Läs mer på [https://maltesholmsskolan.stockholm.se/]


Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en Förstelärare till mellanstadiet och årskurs 4 hösten 2020 på Maltesholmsskolan! Du kommer att främst undervisa i SO, svenska/Svenska som andra språk

Du kommer att ingå i arbetslaget årskurs 4 och undervisa i två klasser. Mellanstadiet har ett trelärarsystem där tre lärare undervisar två klasser vilket ställer krav på samarbetsförmågan och kunna skapa ett fungerande samarbete med lärarna i årskursen. Eftersom det är tre lärare som arbetar parallellt finns möjlighet att göra mindre grupper och även att vara flera lärare i klassrummet vid vissa tillfällen. Mentorskap för en grupp elever ingår också i uppdraget.

Ditt mer specifika försteläraruppdrag specificeras inför varje läsår och det första året kommer det att handla om Svenska som andra språk.

På Maltesholmsskolan hjälps vi åt och du känner dig aldrig ensam i ditt uppdrag. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en lärarlegitimation för mellanstadiet med en så bred behörighet som möjligt för att komplettera övriga lärares kompetenser. Du måste vara behörig i svenska och svenska som andra språk 1-6 och So.

Eftersom det är en förstelärartjänst måste du uppfylla skolverkets minimikrav:

 • Av Skolverket legitimerad lärare och kunna uppvisa denna vid anställning
 • Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • Ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • Av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen 

Med genom dokumentation avses:

 • att läraren har arbetat mer än fyra år på aktuell skola samt att lärarens yrkesskicklighet dokumenterats inom ramen för genomförda medarbetarsamtal, eller
 • att läraren har ett skriftligt vitsord från tidigare rektor(er) från tidigare anställningar, eller
 • att läraren har en pedagogisk portfölj1 som omfattar minst fyra år, eller
 • att läraren är Aretemeriterad.

Med minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, avses:

 • Aktivt arbete med barn och elever i en undervisningssituation enligt skollagens definition av undervisning,
 • De fyra åren ska vara på minst halvtid och undervisningen ska ha bedrivits i de årskurser som lärarens legitimation ger behörighet för,
 • Undervisningen ska ha genomförts efter det att läraren erhållit sin behörighetsgivande lärarexamen.

Sökanden ska även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut (dnr: 13201/635). Genom systematisk och strukturerad dokumentation visat att läraren:

 1. Har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
 2. Kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 3. Har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 4. Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 5. Utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.

Det är meriterande om du är behörig i bild och även fler ämnen.

Vi vill ha dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Som person kan du inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar. Vi ser att du har en positiv inställning, är intresserad av ämnesövergripande arbete och tycker om att samarbeta.   

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200811
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hässelby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1077
Kontakt
 • Johan Michaelson, 076-124 51 02
 • Annelie Åkesson, 076-124 16 05
 • Partow Khademi, 0761242431
Facklig företrädare
 • Anna Våg Pääjärvi, Lärarförbundet lokalt , 0768252343
 • Anna-Karin Olsson, LR lokalt ombud , 08-50841628
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-03-30

Tillbaka till lediga jobb