Stockholms Stad, Trafikkontoret, Stadsmiljö

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Stadsmiljöavdelningen består av cirka 60 medarbetare. Vi har ansvar för stadsmiljön på gator och torg, en viktig roll för att skapa en attraktiv, trygg och säker miljö för våra invånare. I höstas gjorde Stadsmiljöavdelning en omorganisation som har lett till att en ny enhet för projektutveckling stadsmiljö har etablerats.

Enheten projektutveckling stadsmiljö
Inom enhetens uppdrag ligger samordning av drift- och underhållsfrågor i exploateringsprojekt, miljö- och dagvattenfrågor, samt ansvar för GIS-utveckling kopplat till hela avdelningens verksamhet. Enheten ansvarar för projektsamordning av Levande Stockholm, trygghetsprojekt och samverkan med stadsdelsförvaltningar. Vi har samverkansansvar för näringslivsfrågor och samverkansmodellen Business Improvement Districts (BID). Enheten arbetar också med trygg- och säkerhetsfrågor, klottersanering och skadedjurshantering. På enheten arbetar 13 medarbetare, varav två erfarna GIS-ingenjörer. Då en av tjänsterna blivit vakant söker vi en ersättare.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team på avdelningen som arbetar med förvaltning och utveckling av de geodatasystem som används i stadens uppdrag att ansvara för drift och underhåll av allmän platsmark. Teamet utgör en viktig specialistkompetens inom geografisk informationshantering och dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar projektledning, förvaltning av geodatasystem, användarstöd och kravformulering. Du kommer att arbeta med att förvalta och utveckla Stockholms stads gatuvydatabas och avdelningens anläggningsregister för gatu- och parkdata. På avdelningen har vi även ett nära samarbete med andra GIS/geodataverksamheter som är ansvariga för övriga verksamhetssystem på kontoret.

Avdelningen är inne i ett omfattande förändringsarbete avseende IT-system för hantering av gatuinformation. I dina arbetsuppgifter förväntas du driva och bidra i detta omfattande och efterlängtade arbete. Arbetet utförs i nära dialog med övriga avdelningen. Vi arbetar nära våra användare och systemleverantörer för att stödja utvecklingen som utgår från användarnas behov.

I ditt arbete ingår bland annat att:

 • systemförvalta och kravställa i samråd med användare och systemleverantörer
 • leda och delta i projekt med externa och/eller interna parter
 • bistå med användarstöd till avdelningens medarbetare och entreprenörer
 • delta i process- och verksamhetsutveckling
 • förbättra processer och IT-stöd med smarta, digitala lösningar
 • göra bearbetning, analys och presentation av geodata
 • utbilda inom geodata och våra kartverktyg/anläggningsregister
 • delta i upphandlingar av IT-stöd
 • förvalta och konfigurera geodatasystem
 • delta i innovationsprojekt för en smart stad
 • omvärldsbevaka

Under 2020 startar ett Vinnova-finansierat projekt kring innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem, där flera från enheten kommer att delta.

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:

 • högskoleutbildning med inriktning geografisk IT, tekniskt lantmäteri, GIS, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • några års erfarenhet av förvaltning av GIS-system, gärna i rollen som system- eller förvaltningsansvarig
 • erfarenhet av arbete i eller för politisk styrda organisationer.

Det är meriterande om du har kompetens inom programvarorna FME och QGIS samt förvaltning enligt PM3.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid följande personliga egenskaper: Som person är du självgående, strukturerad och drivande. Du har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att du är serviceinriktad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får möjlighet att hjälpa dina kollegor i deras vardagliga arbete. Du är lyhörd och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi erbjuder dig
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1059
Kontakt
 • Tove Nilsson, enhetschef, 08-508 262 81
 • Linda Gustavsson, HR-konsult, 08-508 117 40
Facklig företrädare
 • Luis Lopez, Vision, 08-508 279 29
 • Bodil Hammarberg, SACO, 08-508 265 24
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-03-30

Tillbaka till lediga jobb