AB Stockholmshem

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Bostaden är en viktig del av vår vardag och våra liv. Därför är det viktigt för Stockholmshem att värna om miljön och ta ett särskilt ansvar för en hållbar utveckling.

Vill du hjälpa oss att bli mer klimatsmarta? Välkommen med din ansökan om examensjobb hos oss till hösten 2020.

Förslag på teman att undersöka

1. Hur mycket förnybar energi måste ett av Stockholmshems nyproduktionsbyggnader utrustas med för att avbetala sin klimatskuld på 50 år (Boverket) eller 60 år (Levels)
a. Hur borde vi med att minska ett byggprojekts klimatskuld?
b. Beräkna 3 typhus från Stockholmshem och gör relevanta simuleringar inom både energi och klimat.

2. Varför är det så svårt för Stockholmshems projekt att uppnå Stadens krav på en energiförbrukning under 55kWh/m2 - Vilka kritiska delar i projekten hindrar från måluppfyllelse?
a. Byggnadstekniskt?
b. Energiberäkningsmässigt?
c. Organisatoriska?

3. Hur stor är tillgången på relevant klimatrelaterat material inom Stockholmshems byggprojekt? Gör en empirisk studie om tillgången och användbarheten av EPD-data och utvärdera både vilka flaskhalsar och pådrivande faktorer det finns inom specifika byggprojekt.

4. En utvärdering av användnings- och utvecklingsmöjligheter av materialdatabasen Byggvarubedömningen inom material- och eller klimatområdet.

5. Eget ämne som du tror att både du och vi kan profitera av inom klimat-, energi eller större hållbarhetsområdet.

Vad kan vi på Stockholmshem erbjuda dig?

Ett ex-jobb med verklighetsförankring som vi som organisation (och förmodligen även andra framtida arbetsgivare) har nytta av.

 • Studenten får relevanta erfarenheter från verkligheten.
 •  Ett mindre antal handledningstillfällen för att prata om syfte och planering av arbetet
 • Intervjuer (och kontakter) med personer inom Stockholmshem (och eventuellt andra inom byggbranschen, t ex. miljösamordnare, energistrateger, projektledare, installationsledare).
 • Vid avslutat projekt - en presentation av resultatet för en lämplig krets av berörda inom företaget.
 • Efter behov och överenskommelse, tillgång till en arbetsplats vissa dagar i veckan på Stockholmshems huvudkontor
 • Efter behov och överenskommelse; inlogg i relevanta datasystem-/program som behövs för att utföra arbetet, t ex.
  o Klimatberäkningar i Byggbranschens Miljöberäkningsverktyg "BM" (utvecklat av KTH/IVL) https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/miljodata/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html
  o Databas för material och kemisk bedömning av byggvaror genom Byggvarubedömningen https://www.byggvarubedomningen.se/

Vad behöver du som student bidra med?

 • Teoretisk och akademisk förankring av arbetet
 • Akademisk handledare och examinator på högskola/universitet

Lästips om akademiskt material som kan vara relevant för dig: 

I din ansökan vill att du skickar med

 • En kort beskrivning av det ämne du vill undersöka och vad du kan tänka dig att både du och Stockholmshem kan lära sig av din undersökning (högst 1 sida).
 • En beskrivning av det program du läser och där du listar ett par kurser du tagit som du tror hjälper dig att uppnå studiens mål (högst 1 sida).
 • En tidsplan som visar ungefärlig tidsram för arbetet: planerad starttid och examinationsdatum. Berätta också hur många ETCS-poäng ditt examensarbete ligger på (högst 0,5 sida).
 • Ett CV i PDF-format (högst 2 sidor).

(Om du inte skriver ditt arbete själv så vill vi ha en gemensam beskrivning av punkterna ovan, men CV:n för alla personer som ingår i gruppen).

Alla dokument vill vi helst ha i PDF-format.

Vi tar gärna emot en presentation av idéer på examensarbeten, varmt välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2020!

Har du frågor om ämnen kan du kontakta Sara Zentner, miljösamordnare på tel. 08 508 39 108, har du frågor kring urvalsprocessen kan du kontakta Malin Flodqvist, HR på tel 08 508 39 123.

Anställningsform Sommarjobb/Säsongsanställning
Anställningens omfattning Freelancer
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad NA
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/566
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tillbaka till lediga jobb