Stockholms Stad, Södermalm SDF, Sociala avdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 125 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar drygt 1700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna. Förvaltningens omsättning uppgår till drygt 2 miljarder kronor per år.

Verksamheterna inom sociala avdelningen svarar för att ge skydd, stöd och service till personer i utsatta livssituationer. Avdelningen ger genom sina olika enheter ett sammanhållet stöd till barn, unga och vuxna samt till familjer. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i avdelningens olika processer och dess processteam.

För att göra skillnad för stadsdelsområdets invånare tar vi oss an våra arbetsuppgifter med intresse och har fokus på uppdraget, samarbetar och är ansvarstagande samt ser möjligheter och prövar nytt. Detta är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.

Uppdraget

Här får du möjligheten att leda den samlade socialtjänsten på Södermalm och samtidigt bli en del av utvecklingen av socialtjänsten inom Stockholms stad. 

Sociala avdelningen består av ca 800 medarbetare varav ca 400 arbetar inom de utförarenheter som stadsdelsförvaltningen driver i egen regi. Avdelningschefen leder nio enhetschefer samt två trygghets- och säkerhetssamordnare. Som avdelningschef är du ansvarig för stadsdelens krisberedskap samt det trygghetsskapande arbetet. Som stöd i arbetet finns en administrativ enhet och en utvecklingsenhet. Avdelningschefen för sociala avdelningen ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till stadsdelsdirektören. 

Uppdraget innebär att inom beslutad budget ansvara för god omsorg, vård och service med hög kvalitet som bygger på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde inom både individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Centralt för sociala avdelningen är att utveckla en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för brukaren. Det innebär att avdelningschefen tillsammans med avdelningens enhetschefer leder och skapar förutsättningar i verksamheten för ett gott internt samarbete och ett sammanhållet stöd. Du förväntas också vara aktiv i förvaltningsledningen där ditt bidrag är att se till förvaltningen som helhet.

Detta innebär:

-att du är ansvarig för en social verksamhet där resurserna samordnas och används effektivt inom budget.

-att du ger förutsättningar för enhetscheferna att lyckas i sina uppdrag.

-att du säkrar samverkan internt och med andra myndigheter, stadsdelsförvaltningar,   frivilligorganisationer, polis, skola och psykiatri m m.

-att du aktivt arbetar med avdelningens kompetensförsörjning.

-att du aktivt bidrar i förvaltningsledningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomutbildning, samt yrkes- och ledarerfarenhet från olika delar av socialtjänsten inom offentlig förvaltning. I ditt uppdrag ska ha ingått att leda andra chefer. Du har goda kunskaper om socialtjänstlagen och övriga lagar och regler som styr den sociala verksamheten. Dessutom har du ett genuint intresse av att driva och utveckla verksamheten vidare. 

I ditt ledarskap är du trygg, tydlig och prestigelös. Du är smidig i relationer med andra och har en god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar mål- och resultatorienterat. Du leder och motiverar dina medarbetare för att effektivt nå gemensamma mål. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid dokumenterad ledarskapsförmåga och dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder

Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuder ett spännande och roligt arbete där du får vara mitt i händelsernas centrum. Verksamheten utvecklas ständigt och du medverkar till att invånarna i stadsdelsområdet får god service varje dag året runt. Du blir en del av Stockholms stad, som sjuder av förändring och där möjligheterna till utveckling är stora. 

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete med friskvårdsbidrag på 1000 kr per år, en friskvårdstimme per vecka, samt möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym. 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5892
Kontakt
  • Ann-Christine Jenvén, Förvaltningsdirektör, 08 508 12 010
  • Bo-Bertil Larson, HR-konsult, 08 508 11 717
Facklig företrädare
  • Jösta Claesson, Vision, 08 508 25 229
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076 12 90 750
  • Ulf Fogelström, SACO, 08 508 12 556
  • Ulf, Bjerregaard, Kommunal, 08 508 122 20
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-10-21

Tillbaka till lediga jobb