Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Vi vänder oss till dig som söker en spännande utmaning, vill arbete i ett företag som ”gör skillnad” och vara med och leda SHIS in i framtiden!

Du är ekonom med mycket goda kunskaper om ekonomi. Du har därtill en grundläggande förståelse för juridiska frågor samt kunskap om avtals- och hyresrätt. Du är också bevandrad inom LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Du har flerårig erfarenhet av uppdrag som ledare och kan leda medarbetare inom annan profession än din egen.  Du har nått framgångar med att driva och utveckla verksamhet i kombination med god ekonomisk förvaltning/utveckling. Du inspireras av utvecklingsfrågor och då inte minst av att utveckla system och styrdokument för styrning, ledning och uppföljning. Vår förväntan är att du ska kunna bidra till en ökad digitalisering och systemutveckling.
Du är rak och tydlig i din kommunikation samt resultatorienterad. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och kan inspirera medarbetare till att uppnå goda resultat. Du inspireras av att vara med i SHIS påbörjade resa att skapa en kultur som har tillit som ledstjärna, inte minst i den stödjande och styrande rollen som du och dina medarbetare har i förhållande till verksamheten.

Om SHIS Bostäder
SHIS är ett bostadsföretag; en stiftelse inom Stockholms stad med ett bostadssocialt uppdrag. Främst som utförare åt socialtjänsten tillhandahåller vi bostäder och bostadssocialt stöd för personer som av skilda skäl har svårigheter att få bostad på den reguljära bostadsmarknaden. SHIS är också en viktig aktör i stadens mottagande av nyanlända flyktingar. Företaget har för närvarande ca 230 anställda och ett 40-tal fastigheter med ca 4 000 lägenheter. Mer information om SHIS finner du på www.shis.se

Ditt uppdrag inom SHIS
Ditt direkta ansvarsområde är ekonomi- och hyresenheterna med idag 8 medarbetare. Du behöver vara väl insatt i redovisningen, göra månads-, tertial och årsbokslut samt upprätta budget. I ditt ansvarsområde ingår också frågor om upphandling, avtal, försäkringar, hyressättning etc.
Då den administrativa avdelningen är under organisationsutveckling kan det också bli aktuellt med fler ansvarsområden och ett större antal medarbetare.
Du ingår i ledningsgruppen för den administrativa avdelningen tillsammans med cheferna för de övriga stöd- och specialistfunktionerna (informationshantering/IT, HR, fastighets- och förmedlingsfrågor mm) och rapporterar till den administrativa avdelningschefen. Du förväntas som medlem i ledningsgruppen också bidra till SHIS gemensamma frågor utanför ditt direkta ansvarsområde. Du kommer också med viss regelbundenhet att vara adjungerade i SHIS högsta ledningsgrupp bestående av VD och de 2 avdelningscheferna för verksamheten respektive administrativa avdelningen.

Utbildningskrav
Utbildning på högskolenivå till ekonom, eller annan utbildning som i kombination med erfarenhet bedöms som likvärdig.

Kunskaps- och erfarenhetskrav

 • Du har flerårig erfarenhet av arbete som chef och ledare med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet.
 • Du har också erfarenhet av att leda medarbetare inom andra professioner än din egen.
 • Du har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete - projektledning.
 • Du har mycket goda kunskaper inom det ekonomiska området, om gällande lagstiftning, anvisningar och råd samt utvecklad praxis som styr ekonomi- och redovisningsområdet.
 • Du har därtill en grundläggande förståelse för juridiska frågor samt kunskap om avtals- och hyresrätt. Du är också bevandrad inom LOU (Lagen om offentlig upphandling).
 • Du har kunskap om system för styrning, ledning och uppföljning.
 • En hög digital mognad, god IT- och systemförståelse

Meriterande

 • Kunskaper i Agresso (SHIS ekonomisystem)
 • Erfarenhet av offentlig förvaltning och/eller fastighetsbolag samt förståelse för innebörden av en politiskt styrd organisation.
 • Erfarenhet av att leda medarbetare inom andra professioner än din egen.

 

Kompetenser och egenskaper
Du har en god organisatorisk och administrativ förmåga. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du är strategisk, vilket innebär att ha ett brett perspektiv på frågor. Du ser sakers långsiktiga betydelse, sammanhang och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du har en acceptans för politiska mål, förmåga att kommunicera målen samt omsätta dem i praktisk handling.
Du har en hög problemlösningsförmåga, finner alternativa lösningar utifrån varje specifik situation.
Du är strukturerad som innebär att planera arbete i såväl långt som kort perspektiv. Du organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Sätter upp mål, handlingsvägar och håller deadlines.
Du är en god chef och ledare, vilket innebär att motivera och engagera chefer och medarbetare samt ge dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med sina uppgifter och arbeta mot samma mål, men också en tydlighet och mod samt förmåga att ta itu med eventuella brister och/eller konflikter. 
Du är flexibel, kan möta snabba förändringar/förändrade krav och villkor samt kan anpassa verksamheten till dem.
Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga med bibehållen integritet samt förmåga att på ett pedagogiskt och övertygande sätt förklara information till olika målgrupper.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5832
Kontakt
 • Ann Hilmersson, Administrativ avdelningschef, 08-50838702
 • Jessica Colbro Holm, HR-konsult, 08-50811737
Publicerat 2019-10-04
Sista ansökningsdag 2019-10-18

Tillbaka till lediga jobb