Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en F-9 skola med 1060 elever och 155 medarbetare, belägen nära goda kommunikationer i en expansiv del av Stockholm, just söder om Södermalm. Årstaskolan strävar efter att vara en skola med öppet klimat och stort utrymme för att se nya möjligheter. Som anställd på Årstaskolan präglas ditt yrkesutövande av professionalitet, kreativitet, samarbete och värme. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Våra prioriterade områden är undervisningskvalitet och goda studieresultat samt en sammanhållen skola.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet, med start januari 2020.

Som skolpsykolog på Årstaskolan ingår du i ett kollegialt nätverk inom Stockholm stad.

Ditt uppdrag består av följande:

Samverka, ge råd och stöd samt information till skolledning, elevhälsoteam och pedagoger. Initiera, samordna och leda möten kring elever i behov av särskilt stöd/elever i kris.

Svara för att hantera ärenden som rör svår problematik kring elever och/eller familjer, t ex utvecklingsstörning, mobbning, misshandel och övergrepp, depression och suicidrisk. Svara för att ge stöd och handledning till personal i svåra elevärenden. Ge stöd och motivera elever/familjer till utredning, stöd och behandling. Samarbete och kontakt med Socialtjänst (socialsekreterare, LSS-handläggare m fl), BUP, Barnhabilitering, Basteam, mottagningsteam för särskola, behandlingshem, polis. Svara för att hantera ärenden åt skolan som rör svår problematik kring elever och/eller familjer.

Vidare ska du:

- Ansvara för psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling.

- Ansvara för att ge psykologisk handledning och konsultation till personal i skolan. - Ansvara för stöd till elever och föräldrar.

- Arbeta med kris- och katastrofhantering och konfliktlösning.

- Ge handledning och stöd till skolledning i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden .

- Arbeta med förebyggande arbete och med utvecklingsarbete i skolan.

Du är också ansvarig för journalföring enligt Journalföringslagen.

Kvalifikationer

Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP)

Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd. God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar. Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Kunna förmedla kunskap och erfarenheter.

Du har en mycket god självinsikt, uppvisar självständighet och integritet. Du har även en mycket god analytisk förmåga, är kreativ och har initiativförmåga.

Du är stresstålig och kan hantera "olösliga problem".

Du tillämpar ett terapeutiskt förhållningssätt, dvs ha förmåga att kunna ta emot och härbärgera ångest och oro samt förmedla trygghet och visa empati.

Du kan hantera grupprocesser och leda grupper samt kan hantera kris och konflikter.

Du är systematisk och noggrann samt tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av test och utredningsmaterial.

Övrigt

Årstaskolan finns från höstterminen 2017 på två adresser: F-6 på Hjälmarsvägen 16 och 7-9 på Simlångsvägen 26. Det är 15 minuters promenad alternativt 5 minuters bussresa mellan skolans delar. Som skolpsykolog kommer du att ha arbetstid förlagd på båda adresserna.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde januari 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5794
Kontakt
  • Kalle Enström, 0850846217
Publicerat 2019-10-04
Sista ansökningsdag 2019-10-18

Tillbaka till lediga jobb