Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, har ca 360 anställda.

Arbetsplatsbeskrivning
Planavdelningen arbetar med stadsbyggnadskontorets planeringsuppdrag avseende översiktsplanering, tematisk strategisk planering, geografisk strategisk planering och detaljplanering. Ett av stadsbyggnadskontorets viktigaste uppdrag är målet om ett ökat bostadsbyggande, tillsammans med fokus på hållbar stadsbyggnad. För att nå målen är implementeringen av översiktsplanen i detaljplaneringen med utgångspunkt från olika stadsdelars identitet och kvaliteter centralt

På planavdelningen är vi ca 100 anställda indelade i en strategisk enhet som ansvarar för hela stadens översiktsplanering och tematiska strategiska planering samt sex geografiska planenheter som var och en ansvarar för den geografiska strategiska planeringen och detaljplaneringen.

Strategi- och utvecklingsenheten ansvarar för den löpande översiktsplaneringen, den löpande tematiska strategiska planeringen samt en rad strategiska budgetuppdrag som berör hela stadens utveckling. Exempel är  planeringsunderlag, policydokument och manualer inom den tematiska strategiska planeringen avseende arkitektur, bebyggelsestruktur, grönstruktur, kulturmiljö, transportinfrastruktur, teknisk infrastruktur, klimat, risk, sociala hållbarhetsperspektiv och vatten. På så vis arbetar enheten med proaktiv planering och tar fram planeringsförutsättningar och riktlinjer som ska implementeras i de efterföljande plan- och bygglovsprocesserna för att uppnå en arkitektoniskt kvalitativ byggd miljö. Enheten har ett nära samarbete med planavdelningens områdesstrateger som arbetar med geografisk strategisk planering utifrån den tematiska strategiska planeringen och med stadsarkitekten. Inom ramen för uppdragen har enheten ett löpande och tätt samarbete med andra förvaltningar och regionala planeringsaktörer. Utöver strategiska planeringsuppdrag hanterar enheten de flesta remisser ställda till stadsbyggnadsnämnden.

Vi söker nu en stadsbyggnadsstrateg till enheten, med fokus på redaktörskap för strategiska budgetuppdrag, med särskilt fokus på bebyggelsestruktur, stadsrum och arkitektur - stadens gestaltning. Pågående budgetuppdrag är bl a en uppdaterad byggnadsordning, en arkitekturpolicy och strategier för stadens småhus- och villaområden.

Arbetsuppgifter
Som stadsbyggnadsstrateg med fokus på redaktörskap för strategiska budgetuppdrag, med särskilt fokus på bebyggelsestruktur, stadsrum och arkitektur - stadens gestaltning - kommer du att arbeta med tematiska strategiska stadsbyggnadsuppdrag som berör hela staden. Tillsammans med enheten arbetar du också med den rullande översiktsplaneringen. I rollen ingår löpande kontakt med andra förvaltningar inom ramen för uppdragen.

För att trivas i rollen bör du ha ett urbant förhållningssätt till Stockholms utveckling och ett intresse för strategiska planeringsfrågor med långsiktigt fokus och dess implementering i efterföljande plan- och bygglovsprocesser för att uppnå en arkitektonisk kvalitativ byggd miljö. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar med Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt och värnar om ett hållbart samhälle. Du kommer att rapportera till chefen för strategi och utvecklingsenheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • magister- eller masterexamen inom arkitektur, fysisk planering eller motsvarande utbildning
  • flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med fysisk planering med strategisk inriktning, detaljplanering och bygglovsprövning inom offentlig sektor, efter examen
  • erfarenhet av och goda kunskaper om olika skalor inom stadsbyggande
  • erfarenhet av och stort intresse för arbete med process- och policyfrågor rörande bebyggelsestruktur, stadsrum och arkitektur - stadens gestaltning – och dess implementering i efterföljande plan- och bygglovsprocesser med syfte att uppnå en arkitektonisk kvalitativ byggd miljö  
  • god dokumenterad förmåga att uttrycka dig på svenska i skrift och tal

Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta strategiskt med vilket lagutrymme kommuner har för att driva gestaltningsfrågor i detaljplanering och bygglovskedet. Tillika är det meriterande om har stor förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation, vilket kräver både lyhördhet, pedagogik, kommunikationsförmåga och flexibilitet.

I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid följande personliga egenskaper:
Som person är du analytisk och en god problemlösare, du tänker strategiskt och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Rollerna kräver att du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra avvägningar, med avseende till verksamhetens bästa. Vi ställer höga krav på din förmåga och vilja att driva utvecklingsarbeten med fokus på kvalitet. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men har en förmåga att ändra inriktning när målen ändrar sig.

Vidare är du lyhörd, pedagogisk och övertygande i ditt sätt att argumentera och diskutera och du delar på ett konstruktivt sätt med dig av dina erfarenheter till kollegor. Du bör trivas med många kontaktytor och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är trygg och stabil, med integritet och gott omdöme förhåller du dig professionell i arbetet.

Vi erbjuder dig en inspirerande och lärande arbetsplats där du får vara med och forma stadsbyggandet i Stockholm. Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 39,5h/v
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5766
Kontakt
  • Monika Joelsson, Avdelningschef Planavdelningen, 08-50827380
  • Anna Magnusson, HR-chef, 08-50827158
Facklig företrädare
  • Björn de Maré, SACO , 08-508 282 81
  • Gunnar Swahn, Vision , 08-508 282 02
Publicerat 2019-10-01
Sista ansökningsdag 2019-10-15

Tillbaka till lediga jobb