Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Ålstensskolan är en anrik skola från 1929 med en blandning av traditioner och nyskapande. Här arbetar ca åttio medarbetare för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra ca femhundrafyrtio elever, både då det gäller kunskapsinhämtning och social utveckling. Skolan ligger längst upp på Ålstensgatan med fantastiska miljöförutsättningar. Mälaren, idrottsanläggningar, skog och natur finns runt knuten och kan nyttjas dagligen. Skolans stora skolgård ger också möjlighet till aktivitet och rörelse under lektioner, raster och fritidshemstid. Ett av våra fokusområden är att Ålstensskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för alla, både för elever och personal. Vi ger varandra möjlighet och inspiration att utvecklas i våra uppdrag. I arbetet kring värdegrunden arbetar vi med KRAM: Kamratskap, Respekt Ansvar och Mod. Ett annat fokusområde är vår rörelsesatsning, Hjärna Puls. Det innebär bland annat att eleverna har organiserad rörelse varje dag. Skolan har behöriga lärare, behöriga lärare i fritidshem/ fritidspedagoger och utbildade barnskötare. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och just nu våra fokusområden elevhälsa, digitalisering och utveckling av fritidshem och samverkan.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en skolkurator som ska arbeta på Ålstensskolan 40% och på Smedslättsskolan 20%. Skolorna ligger nära varandra med endast fem minuters promenadväg. 

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5722
Kontakt
  • Lova Kempe Hansen, 08-508 49 010
Publicerat 2019-09-30
Sista ansökningsdag 2019-10-14

Tillbaka till lediga jobb