Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Miljö & teknik, Miljöenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning
Exploateringskontoret har i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad målsättning att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Vi söker nu en erfaren miljösamordnare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i arbetet med uppföljning av de hållbarhetskrav som staden ställer på byggaktörer. Tjänsten är placerad på miljöenheten på Stockholms stads Exploateringskontor, avdelningen för miljö och teknik. Tjänsten kommer att innebära att 50% av tiden läggs på uppföljning av hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden, medan 50% läggs på uppföljning av hållbarhetskraven i resten av staden.

Arbetsuppgifter
Du samordnar uppföljningsarbetet med avseende på de hållbarhetskrav som ställs på byggaktörer i samband med markanvisningar på stadens mark. Uppföljningen av hållbarhetsarbetet sker i olika skeden såsom planering, projektering, produktion och förvaltning. Detta innebär t.ex. tidsplanering för uppföljning, kontroll av att byggaktörer lämnar in verifikationer, sammanställning och analys av resultat från uppföljning, samordning av experter som granskar byggaktörernas verifikationer, återföring av erfarenheter från uppföljningen till resten av organisationen och återkoppling till byggaktörer.

Du administrerar också de IT-stöd som finns och kommer att utvecklas för uppföljningen. Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation, med olika byggaktörer och konsulter. Det kan även bli aktuellt att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig, miljövetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har flera års erfarenhet av arbete med strategiskt miljöarbete i husbyggnadsprojekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med anläggningsprojekt eller som miljösamordnare genom byggprocessens olika skeden. Det är också positivt om du har erfarenhet och förståelse av detaljplaneprocessen eller andra frågor kopplade till byggande såsom beräkningar av energiprestanda, materialval, beräkningar av grönytefaktorer, dagvattenutredningar, dagsljusutredningar, avfallshantering och parkeringstal.

Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis arbete hos byggaktör eller teknisk konsult eller från annat arbete med miljöfrågor inom byggbranschen. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att:
• både fungera i grupp och kunna arbeta självständigt
• samarbeta med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenser
• vara drivande och ha tydligt leveransfokus
• tänka analytiskt och arbeta strukturerat
• snabbt sätta dig in i nya områden
• prioritera och ta egna initiativ
• lösa problem och vara flexibel då förutsättningarna förändras
• ha ett helhetsperspektiv

Vi erbjuder
Exploateringskontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Du kommer att ingå i en miljöenhet med ett 10-tal medarbetare med hög miljökompetens och du kommer att få ca 260 kollegor inom exploateringskontoret, personer med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bl a tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flexibel arbetstid (kl 06-22).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5607
Kontakt
  • Anders Johnson , 08-508 26503
  • Maryam Al-Sahaf, 08-508 26643
Facklig företrädare
  • Johan Olsve, SACO, 08-508 87615
  • Luis Lopez, Vision, 08-508 27929
Publicerat 2019-09-23
Sista ansökningsdag 2019-10-20

Tillbaka till lediga jobb