Grundskoleavdelningen, Område 5, Matteusskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”. Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva. Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv. Till höstterminen 2019 söker vi nu en engagerad och driven skolbibliotekarie på 50%.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att:

• driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet.

• att arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.

• arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll- och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning

• vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper.

• Delaktig i skolans digitaliseringsarbete.

Kvalifikationer

Du som söker är/har:

  • förmåga att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
  • har ett uttalat pedagogiskt uppdrag för alla elevers läs- och kunskapsutveckling och bör därför ha ett brett register av arbetsmetoder.
  • har god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning.
  • Har förmåga att arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga.
  • Har god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd. Du ska även ha god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Dessa kompetenser förutsätter aktiv omvärldsbevakning för att hållas uppdaterade och innebär en öppenhet för förändrade krav och förutsättningar.
  • Har förmåga att uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever och grundsärskoleelever är betydelsefullt.
  • Intresse för och kunskaper inom digitalisering

 

Vi söker dig som har examen som skolbibliotekarie och några års erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek men vi kommer även beakta ansökningar från de som idag studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Du ska även ha kompetens inom och intresse av att arbeta med digitala verktyg.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Augusti 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3935
Kontakt
  • Jeanette Cronstedt, 08- 50844173
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-06-30

Tillbaka till lediga jobb