Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Rödabergsskolan är en F-9 skola utöver det vanliga. Vi har ett gott renommé och en lugn miljö med en härlig mix av nationaliteter (vanligtvis från 70-80 olika länder). Vår utgångspunkt är att alla de ca 670 eleverna är de bästa barnen man kan ha på en skola. I mötet med vår erfarna och engagerade personal växer de och lyckas mycket bra, både kunskapsmässigt och socialt. I skolan går elever från närområdet men även barn till forskare och experter som kommer från världens alla hörn. Undervisningsspråken är svenska och engelska. Det finns tre spår: Svenska klasser från F-9, en parallell med engelska klasser åk 1-9 och en tvåspråkig del (svenska, engelska) åk 8-9.

En större förändringsprocess har påbörjats på skolan för att få till stånd en sammanhållen pedagogisk utveckling som omfattar samtliga delar av verksamheten. Förhållningssättet kan bäst beskrivas som ”growth mindset” och hur det får genomslag inom de utpekade områdena: Bedömning för lärande(BFL), digitalisering, tillgängligt lärarande och språkutvecklande arbetssätt.

Skolan ligger vid Norrtull med närhet till City, Hagaparken och den nya Hagastaden. Elevantalet ökar starkt och därför planeras i närtid en utbyggnad av skolan.


Arbetsbeskrivning

För tjänsten gäller att du ska undervisa i åk 4 (svensk klass). Du kommer att, tillsammans med en kollega, dela på ansvaret för ca 56 elever. Ni kommer att ha två klassrum bredvid varandra och planerar gemensamt de arbetsområden och den undervisning som genomförs. Det betyder att ni kan disponera arbetsformer och gruppstorlekar för att skapa en optimal undervisningssituation. En förutsättning är att du har ett stort intresse av att utveckla didaktik, bedömning och planering i nära samarbete med andra.

På Rödabergsskolan ska du som förstelärare i samverkan med andra förstelärare och skolledning leda utvecklingsarbetet och det kollegiala lärandet på skolan utifrån gällande styrdokument, förvaltningens roll/ansvarsbeskrivning och Rödabergsskolans uppdragsbeskrivning.

Det innebär att:

 • Undervisa och arbeta med det som hör till undervisning.
 • Utveckla det kollegiala lärandet, i arbetslag och/eller ämnesgrupper och handleda personal. För detta krävs du har god förmåga att kommunicera och styra processer.
 • Planera och strukturera utvecklingsprocesser.
 • Utvärdera, följa upp och ta ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Ha delansvar för möten och studiedagar där utvecklingsfrågor tas upp. 
 • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och aktivt verka för att den knyter an till skolans verksamhet och arbetet i klassrummen.

Kvalifikationer

Vi söker en tydlig ledare i klassrummet som med värme och fasthet vill fortsätta att utveckla Rödabergsskolan.

 • Du är en utbildad lärare med erfarenhet av undervisning på mellanstadiet. Du är legitimerad inom grundskolan och kan redovisa detta vid anställning.
 • Du är väl förtrogen med digitala verktyg och använder dessa som en naturlig del av din undervisning.

 • Det är meriterande att du har en bred ämnesbas.

Förstelärare ska uppfylla såväl nationella minimikrav som krav och förväntningar enligt beslut i utbildningsnämnden.

Skolverkets minimikrav:

 • av Skolverket legitimerad lärare
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Stadens krav beslutade i utbildningsnämnden

 • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
 • kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Särskilt kvalificerande för förstelärare

 • Meritering(särskilt program)
 • VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning
 • Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område
 • Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och/eller leda professionsutveckling för lärare 
 • Erfarenhet från olika skolkontexter och skolformer
 • Dokumenterade erfarenhet av att leda processer och förändringsarbete

Anställningsvillkor

Förstelärartjänsten är en tillsvidareanställning knuten till anställningen på skolan.

Förstelärare ges ett lönepåslag om 5 000 kronor.


Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3819
Kontakt
 • Malin Levelius, 076-1244803
Facklig företrädare
 • Susanne Brännström, LR , 076-1244826
 • Marian Boström, Lärarförbundet , 08-50844800
Publicerat 2019-06-07
Sista ansökningsdag 2019-07-05

Tillbaka till lediga jobb